Støt Fontænehusene


Med din støtte kan du være med til at give sindslidende et bedre liv!

På trods af en veludbygget og som regel velfungerende social- og sundhedssektor i Danmark er der stadigvæk grupper der ikke får den hjælp eller de muligheder der er nødvendig for at leve en ligeværdig og aktiv tilværelse.

En af grupperne er de sindslidende. Der er gennem årene sket store fremskridt med hensyn til den medicinske og sundhedsmæssige behandling. Men dette er ikke fulgt op når det gælder initiativer der hjælper sindslidende til også at komme sig socialt og arbejdsmæssigt.

Et sådant initiativ er Fontænehusene Danmark. Det har været en udbredt misforståelse, at sindslidende ikke kan komme sig og leve et liv som andre med familie, venner og arbejde. Al erfaring viser, at det kan de! Men det kræver tid og et tilbud på den sindslidendes vilkår

Fontænehusene Danmarks primære opgave er at udbrede kendskabet til klubhus- eller Fountain House modellen, der har vist sin styrke som en fremragende rehabiliteringsmodel for sindslidende. Det gør vi blandt andet ved at tage initiativ til oprettelse af nye klubhuse.

I det arbejde er vi afhængig af støtte og bidrag fra private, derfor vil et bidrag fra dig være en stor hjælp.

Sådan kan du hjælpe

Det kan du gøre ved at sende en e-mail til hg@fhdk.dk med navn, adresse, e-mail adresse og - hvis du ønsker et automatisk fradrag i skatten – cpr-nummer, så vil vi sende et girokort til indbetaling.

Du kan også indsætte et beløb på konto nr. 3129-3129270063 i Danske Bank med samme oplysninger.

Bidrag til Fontænehusene Danmark er fradragsberettiget. Bidraget skal dog være på mindst 50 kr. Fradrag gives automatisk for beløb over 500 kr. i samlet bidrag til Fontænehusene Danmark og andre institutioner der er godkendt af Skat.