Repræsentantskabet:


Enggården:
Mie Ratz, medarbejder, 2015
Lasse Jensen, medlem, 2015
Vibeke Folke Hansen, medlem, 2017

Fontænehuset Bornholm:

Fontænehuset Furesø:
Berit Engström, daglig lder, 2017
Kim Lundquist, medarbejder, 2017
Hanne Christensen, medlem, 2017
Hossien Movaghari Pour, medlem, 2017
Suiyan Huang, medlem, 2017

Fontænehuset Frederikshavn:

Fountain House København:
Mogens Seider, daglig leder, 2017
Christian Melsen, medlem, 2017

Kildehuset Fountainhouse, Ålborg:
Vivi Filipsen, medlem 2015

Regnbuehuset, Tåstrup:
Helle Nyggard Mottelsen, daglig leder, 2015
Inge Larsen, medarbejder, 2017
Arne Kjeldsen, medlem, 2017
Henning Smed, medlem, 2017

Bestyrelsen:
Finn Mortensen, formand, 2017
Per Kristian Jansen, tidl. Region Hovedstaden. 2015
Hanne Juul, tidl. daglig leder Kildehuset, 2015

Andre i Repræntantskabet:
Anette Laigård, Admin. Dir. Socialforvaltningen Københavns Kommune, 2017
Anders Lynge Madsen, tidl. Socialministeriet, 2017
Anne Marie Helger, skuespiller, 2017
Annette Rolsting, bestyrelsesmedlem Bedre Psykiatri, 2017
Asger Søndergaard, tidl. daglig leder Fountain House, 2015
Benny Lihme, Redaktør af Social Kritik, 2017
Bodil Brask, tidl. Psykiatrikonsulent Næstved Kommune, 2015
Charlotte D. Therkelsen, tidl. medlem Fontænehuset Vejle, 2017
Edel Krogsgård, tidl. daglig leder Enggården, 2015
Erik Pedersen, Centerchef Social og Sunhed Odsherred Kommune, 2017
Freddie Elmelund, tidl. medlem Regnbuehuset, 2015
Hanne Andersen, Region Hovedstaden, 2017
Henrik Rindom, tidl. Psykiater på Hvidovre Hospital, 2017
Inga Skjærris, Landsforeningen for Væresteder, 2017
Jan Kristensen, Konsulent, 2015
Jeppe Bruus Christensen, medlem af Folketinget, 2015
Klaus Seeberg, tidl. medlem Fountain House, 2015
Knud Kristensen, formand Sind, 2015
Knud Ramian, Cand.Psych. Seniorkonsulent, 2015
Kåre Krobach-Andersen, tidl. medlem Fortunahuset Næstved, 2015
Lars Røge, Leder af dagtilbud i Næstved Kommune, 2017
Lene Eplov, Psykiater PC-Ballerup, 2015
Lene Gilsaa, tidl. daglig leder Fontænehuset Vejle, 2017
Lene Rasmussen, tidl. medlem Fontænehuset Vejle, 2017
Lotte Bandholm Pedersen, tidl. leder Fortunahuset Næstved, 2015
Martin Kjærgaard, tidl medlem Fontænehuset, 2017
Mette Limborg, Cand.Psyk. Coaching4life, 2015
Mette Lunhart, tidl. medarbejder Fountain House, 2015
Michael Brostrøm, Formand OK-Fonden, 2017
Niels Chr. Rasmussen, Landsforeningen af Væresteder, 2017
Nina Berrig, Bestyrelsesformand Regnbuehuset, 2015
Ole Bager, tidl. Bestyrelsesmedlem Fountain House, 2017
Ole Kjærgård, Socialministeriet, 2015
Ole Ryttov, Direktør Psykiatrien Region Syddanmark, 2017
Ole Røge, Centerleder Socialpsykiatriske Dagtilbud Aarhus Kommune, 2017
Paul Kristensen, tidl. Socialdirektør Københavns Kommune, 2017
Ulla Hasling, Daglig leder Hovedhuset, 2017