Bestyrelsesmedlemmer


Formand Erik Pedersen, Psykiatri-og handicapchef i Odsherred kommune

Næstformand Ole Thomsen, Tidl. afdelingsleder i Socialstyrelsen

John M. Nielsen, Selvstændig konsulent

Anita Brix, Repræsentant for CE (Clubhouse Europe), tidl. leder af Fontænehuset Frederikshavn

Bo Kristiansen, Direktør for Mariehjemmene

Peter Bach, Medlem på Enggården, Thisted

Gerd Haugbøl, Medlem i Fontænhuset Bornholm

Ole Grau, Medarbejder i Fountain House København

Hanne Juul, Tidl. leder af Kildehuset Nørresundby,bestyrelsesmedlem i CI (Clubhouse International)